Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG)

 Wat is een ckg ?


De afkorting staat voor Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning.
Het centrum is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin


Waarvoor kan je er terecht in een ckg ? • tijdelijke opvang en zorg bieden aan kinderen van 0-12 jaar en waar gezinnen met hun hulpvragen terecht kunnen voor pedagogische begeleiding

 • pedagogische thuisbegeleiding bieden aan gezinnen met kinderen van 0 - 12 jaar

 • doelstelling is de verdere toename van de gezinsproblemen te vermijden door vroegtijdig te werken aan het probleem

 • tijdens de begeleiding kunnen we intensief met je kind en jou gezin bezig zijn en zoeken we samen met jou hoe je jou situatie thuis kan aanpakken

Wie kan terecht in een ckg ?


Gezinnen met kinderen van 0 - 12 jaar • in al hun verscheidenheid ( ras, stand, godsdienst, herkomst….)

 • die een hulpvraag stellen

 • omdat het opvoedingsgebeuren voor de ouders en/of het kind dreigt vast te lopen

 • waarvoor met tijdelijke hulp voldoende vooruitzicht is op veranderen.

Ook hulp aan gezinnen met kinderen in acute crisissituatie, met name waar onmiddellijk een oplossing nodig is, is een opdracht voor het ckg.


Soorten begeleidingsvormen en de kostprijs ? • Amberbegeleiding
  Deze begeleidingsvorm richt zich naar ouders vanaf de 8ste zwangerschapsmaand en/of tot 6 maand na de geboorte. De hulpverlener komt 3 maal per week aan huis om samen met de ouders te helpen in alle facetten van de ouder-kind-relatie. Deze begeleiding is gratis.

 • Mobiele begeleiding
  Het gezin wordt in de thuissituatie geholpen. Wekelijks gaat de hulpverlener aan huis om samen met het gezin te zoeken naar oplossingen voor het ervaren opvoedingsprobleem. Deze begeleiding is gratis.

 • Buidelbegeleiding ( enkel in de afdeling )
  Binnen deze begeleiding kunnen de ouders samen met hun kind deelnemen aan zowel individuele activiteiten als groepsactiviteiten. Het doel is de band tussen ouder en kind te versterken. Er wordt samen met de ouders gezocht hoe ze hun kind het best kunnen benaderen en stimuleren. Deze begeleiding is gratis en kan enkel in de afdeling geboden worden. De verplaatsing naar Gentbrugge is 1 maal per week noodzakelijk.

 • Ambulante begeleiding
  Naast de gezinsbegeleiding, waarbij met de ouders een antwoord gezocht wordt op de opvoedingsvraag van het gezin, wordt opvang en begeleiding voorzien van het kind in een leefgroepje en dit overdag of tijdens de nacht. De ontwikkeling van het kind wordt nauwgelet opgevolgd. De financiële bijdrage voor de semi-residentiële begeleiding wordt berekend op basis van het netto-inkomen van het gezin.

 • Residentiële begeleiding
  Naast de gezinsbegeleiding wordt ook opvang en begeleiding voorzien van het kind in een leefgroepje zowel overdag als tijdens de nacht. Ook hier wordt de ontwikkeling van het kind nauwlettend opgevolgd. De financiële bijdrage voor de residentiële begeleiding wordt berekend op basis van het netto-inkomen van het gezin.

Op welke manier neem je contact ?


Elk gezin met kinderen van 0 - 12 jaar dat vragen heeft rond opvoeding, kan beroep doen op ons.
Wij zijn steeds bereikbaar. Je kan ons bellen, schrijven of overdag gewoon langskomen. Dit contact kan ook gebeuren met behulp van een reeds gekende hulpverlener.
In een eerste verkennend gesprek zullen we nagaan op welke manier we je kunnen voorthelpen.


Waar vind je het ckg 't Kinderkasteeltje van Nazareth ?


NazarethOmstreken


Een overzicht van de verschillende CKG's vind je in de Sociale Kaart.