Druggebruik en verslaving

Waar kan ik als ouder terecht voor informatie, advies of hulp over hoe ik het beste aanpak als ik vermoed dat mijn kind verslaafd is omdat hij:  

  • nachtenlang computerspelletjes speelt, 
  • hij regelmatig dronken toekomt,
  • meer dan een pakje per dag rookt,
  • een vreemd pakje / wit poeder op zijn kamer verstopt,
  • de school zegt dat hij drugs dealt,
  • de pijnstillers in huis binnen de kortste keren op zijn,
  • hij zoveel geld opdoet aan pokerspelletjes,
  • etc...

   

Wil je meer informatie?

Je kan bij Drugpunt of De DrugLijn terecht met informatievragen, hulpvragen of vragen naar materiaal over drank, drugs & pillen. De DrugLijn is bereikbaar via telefoon (078 - 15 10 20, van maandag tot vrijdag van 10 tot 20u) en 24u/24u.

Wil je er eens met iemand over praten?

Je kan een vrijblijvend gesprek hebben met een deskundige, die je eventueel een aantal tips kan aanreiken. Daarna heb je zelf de keuze of je al dan niet iets wil doen met die tips.

Drugpunt Leie - Schelde is de intergemeentelijke drugpreventiedienst van Deinze, De Pinte, Zulte, Nazareth en Sint-Martens-Latem.
Bij Drugpunt kan je terecht voor één gesprek of een begeleiding op maat waarin we op zoek gaan naar een oplossing voor de problemen.

Ben je op zoek naar een korte begeleiding?

Een korte begeleiding kan gebeuren via een één op één gesprek met een deskundige of via een groeps- of oudercursus.

Bij het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Deinze kan je terecht voor ambulante hulpverlening bij psychiatrische, psychische en psycho-sociale moeilijkheden voor kinderen, jongeren en volwassenen. Je kan er terecht na telefonische afspraak.
Een overzicht van andere Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) vind je in de Sociale Kaart

Ben je op zoek naar een langere begeleiding?

Deze vormen van langdurige begeleiding zijn ingrijpend in het dagelijks leven en enkel maar aan te raden indien andere vormen van begeleiding tevergeefs geprobeerd zijn. De Sleutel - Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma is speciaal gericht naar jongeren.
Een overzicht van de langdurige hulpverlening vind je in de Sociale Kaart.
Voor begeleiding bij het zoeken naar een gepaste hulpverlening kan je terecht bij Drugpunt.