School en Studeren: zorgen over, conflicten omternt school, studie

Waar kan ik terecht als ik mij vragen stel of zorgen maak over het naar school gaan, leren of studeren van mijn kind.

Voorbeelden:

  • Mijn kind weent of klaagt regelmatig van buikpijn als het naar school moet,
  • Mijn 2de kleuter zegt dat de juf stout is,
  • Ik krijg mijn kind niet aan zijn huiswerk,
  • Mijn zoontje van het 5de leerjaar is erg bang voor slechte examens of toetsen,
  • Ik vind dat mijn dochter veel te veel studeert,
  • De schoolresultaten van mijn 14-jarige puber gaan achteruit,
  • Mijn zoon van 16 spijbelt nu en dan,
  • Ons oudste krijgt wekelijks straf mee naar huis omdat hij zich niet gedraagt op school,
  • Mijn kind is niet gelukkig op school en wil naar een andere school...

Selecteer de leeftijd van uw kind: