Kind en Gezin

Wat is Kind en Gezin?

Kind en Gezin is een Vlaams agentschap dat de opdracht heeft het welzijn van alle (aanstaande) ouders en jonge kinderen in Vlaanderen te behartigen.

Waarvoor kan je terecht bij Kind en Gezin?

Kind en Gezin ondersteunt je in de zorg voor je kind tot het 3 jaar is. Het aanbod wordt aangepast aan jouw specifieke behoeften en eventuele nood aan extra begeleiding.Je kan er terecht voor vragen over gezonde voeding, veiligheid, verzorging, opvoeding, ontwikkeling, gezondheid en vaccinaties

Dit gebeurt door:

  • info-avonden in de kraamkliniek
  • een bezoek in de kraamkliniek
  • één of meerdere bezoeken bij je thuis
  • gratis consulten in het consultatiebureau
  • spreekuur opvoedingsondersteuning (richt zich tot ouders met kinderen tot drie jaar die opvoedingsvragen hebben of opvoedingsspanning ervaren)
  • peuterpraatavonden (Wil je meer weten over het waarom vanhet gedrag van je peuter, kom dan je ervaringen uitwisselen. Je kan verbanden leren leggen tussen het gedrag van je peuter en zijn ontwikkeling)
  • telefonische dienstverlening via de K&G-lijn
     

Wie kan er allemaal beroep doen op Kind en Gezin

Aanstaande ouders en alle gezinnen/opvoeders met kinderen tussen 0 en 3 jaar 

Op welke manier neem ik best contact op Kind & Gezin?

Via de Kind & Gezin-lijn op het telefoonnummer 078/150 100

Wat kost het?

De dienstverlening is gratis.

Waar vind ik het Regiohuis Kind & Gezin?

Regiohuis Kind en Gezin - Deinze

Ghesquièrestraat 15 
9800 Deinze
tel.: 078/150 100
fax:
website: www.kindengezin.be
e-mail: regiohuis.deinze@kindengezin.be

Situering van de organisatie op kaart
Informatie in de Sociale Kaart

Gent

Situering van de organisatie op kaart
Informatie in de Sociale Kaart