Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)

Wat is een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg?


Een Centrum voor Geestelijke gezondheidszorg is een dienst, erkend en gesubsidieerd door het Vlaamse Gewest, waar teams - bestaande uit een psychiater, psychologen en maatschappelijk werkers - kinderen, jongeren en volwassenen met psychiatrische en / of ernstige psychische problemen begeleiden of behandelen.


Waarvoor kun je terecht in een CGG?


Een CGG biedt gespecialiseerde begeleiding en behandeling aan mensen met psychiatrische en / of ernstige psychische problemen. Deze behandeling kan bestaan uit: • een medisch - psychiatrische behandeling

 • psychosociale begeleiding en adviesgesprekken

 • psychotherapie (zowel individueel, als met partner of andere gesinsleden)

 • niet verbale therapie voor kinderen

 • ouderbegeleidingen

 • enz…

In een CGG werkt men altijd op afspraak. Je kunt er terecht voor begeleidingsgesprekken, maar kunt er niet overnachten zoals in bvb een ziekenhuis.


Wat opvoedingsondersteuning betreft richt een CGG zich tot ouders die geconfronteerd worden met ernstige en meer complexe opvoedingsproblemen, waarvoor een meer gespecialiseerde begeleiding nodig is.


Wie kan een beroep doen op een CGG?


Kinderen, jongeren en hun gezin, volwassenen en ouderen, die geconfronteerd worden met • ernstige en complexe emotionele, gedrags- of relationele problemen

 • depressieve klachten

 • angsten, paniekaanvallen of fobieën

 • verwerkings- en aanpassingsproblemen

 • moeilijkheden ten gevolge van verwaarlozing, mishandeling en (seksueel) misbruik

 • zelfmoordgedachten

 • schizofrenie of andere psychotische stoornissen

 • enz..

kunnen voor een begeleiding of behandeling terecht in een CGG. Ook ouders die geconfronteerd worden met ernstige opvoedings- , gedrags- of ontwikkelingsproblemen kunnen op een CGG beroep doen voor advies en begeleiding.


Op welke manier neem ik best contact op met een CGG?


Je neemt het best tijdens de kantooruren eens telefonisch contact op met een CGG of je meld je aan op het secretariaat. Je kunt dit doen op eigen initiatief of op aanraden / verwijzing door een huisarts, eenmedewerker van het CLB, OCMW, mutualiteit, Kind & Gezin, enz…


Wat kost het?


Voor een gesprek bij een psycholoog of maatschappelijk werker betaal je 6 € per gesprek. Bij financiële moeilijkheden is een verminderd tarief van 3 € per gesprek mogelijk. Voor consultaties bij de psychiater gelden de tarieven volgens de overeenkomst artsen - ziekenfondsen.


Waar vind ik een CGG?


Deinze


RCGG - Deinze
Ramstraat 7
tel. 09 - 386.36.90.
fax 09 - 380.13.35.
website: www.rcgg.be
e- mail: cgg.deinze@rcgg.be


Situering van de organisatie op kaart
Informatie in de Sociale Kaart


Gent


Een overzicht van de verschillende Centra Geestelijke Gezondheidszorg vind je in de Sociale Kaart.