Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding

Wat is een Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)? • Een vrij CLB is er voor leerlingen, hun ouders en scholen van het kleuter-, lager en secundair onderwijs.

 • De CLB-medewerkers helpen je meer inzicht te krijgen in je probleem en zoeken samen met je naar oplossingen.

 • Het CLB is een onafhankelijke dienst, maar werkt nauw samen met leerkrachten en scholen.

Waarvoor kan je terecht bij een Vrij CLB? • De begeleiding van de leerlingen gebeurt op 4 domeinen:

  • studie- en schoolkeuze,

  • psychisch en sociaal welzijn,

  • leren en studeren,

  • preventieve gezondheidszorg (medische onderzoeken en vaccinaties)

 • Begeleiding

  • start bij luisteren naar de vraag,

  • eventueel testonderzoek, afnemen van vragenlijsten, ... om het probleem zo goed mogelijk te leren kennen

  • en nadien samen bekijken welke de meest haalbare aanpak is.

 • Specifiek voor opvoedingsondersteuning

  • Opvoedingsprobleem is enkel aanwezig in de thuissituatie: door tips en adviezen gaan we na of er op korte tijd (max 4 gesprekken) iets aan het probleem kan verholpen worden. Lukt dit niet, dan wordt gewerkt naar een doorverwijzing.

  • Opvoedingsprobleem heeft ook gevolgen voor het schoolgaan: er wordt getracht om - in samenspraak met ouders en school - de problemen aan te pakken. Gezien er ook gevolgen zijn voor het schoolgaan, heeft CLB de mogelijkheid om langer te begeleiden. 

Wie kan er allemaal beroep doen op het Vrij CLB • De kinderen en jongeren die school lopen in het vrij (katholiek)  onderwijs (basis, secundair en buitengewoon) van Aalter, Deinze, De Pinte, Knesselare, Nazareth, Nevele en Zulte.

 • De kinderen die school lopen in het gemeentelijk basisonderwijs van De Pinte, Nazareth, Nevele en Zulte

 • De ouders (opvoedingsverantwoordelijken) van deze kinderen en jongeren

 • De medewerkers van de scholen (directie, zorgleerkracht, leerkracht, …)

Op welke manier neem ik best contact op met het Vrij CLB? • Langskomen of telefoneren: u vraagt best naar de schoolverantwoordelijke van de school waar uw kind naar school gaat. Voor medische zaken vraagt u best naar de arts of verpleegkundige. CLB-medewerkers zijn vaak op scholen aanwezig, dus niet zo gemakkelijk bereikbaar. Wenst u een gesprek, maak dan liefst vooraf een afspraak.

 • De leerkracht, zorgleerkracht, directie, ... aanspreken: zij nemen dan contact op met het CLB en zorgen voor een afspraak in de school of in het CLB.

 • Mailen: de mailadressen van de medewerkers vindt u op de CLB website

Wat kost het? • De dienstverlening is gratis.

Waar vind ik het Vrij CLB?


Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding - Deinze
Kattestraat 22
9800 Deinze
tel.: 09 381 06 80
fax: 09 380 19 47

Website: www.vclbdeinze.be

E-Mail: info@vclbdeinze.be

Situering van de organisatie op kaart

Informatie in de Sociale Kaart