Buitenschoolse Kinderopvang Ter Meeren / Ter Biesten (Nazareth)

Wat is BKO Ter Meeren / Ter Biesten?

BKO staat voor buitenschoolse kinderopvang.
De locatie Ter Meeren, Deinzestraat 34a en de locatie Ter Biesten, Biesten 25a te 9810 Nazareth

Waarvoor kan je terecht bij BKO Ter Meeren / Ter Biesten?

Gelieve naast de algemene uitleg ook iets specifieks mbt opvoedingsondersteuning te vermelden Je kan er terecht voor opvang voor en naschools, op schoolvrije dagen en vakantiedagen. Inschrijven is verplicht. Wij vangen ook kinderen op met een specifieke zorgbehoefte (inclusieve opvang)  

Wie kan er beroep doen op BKO Ter Meeren / Ter Biesten?

Alle ouders die op Nazareth wonen, met kinderen die reeds naar school gaan, vanaf 2,5 jaar tot einde van de lagere school,.
Alle ouders met kinderen die reeds naar school gaan, vanaf 2,5 jaar tot einde van de lagere school, van een andere gemeente, waarvan de kinderen in een basisschool in Nazareth naar school gaan.  

Op welke manier neem ik best contact op met BKO Ter Meeren / Ter Biesten?

Telefonisch met de coördinator Sonia Dhondt 09 385 87 09 Email: BKO@nazareth.be Website: www.bkonazareth.be  

Wat kost BKO Ter Meeren / Ter Biesten?

Voor en naschools, woensdagnamiddag :

1€ per begonnen half uur

Vakantiedagen en schoolvrije dagen :

Minimum 3 uren : 3,5 €
Tussen 3 en 6 uren : 5,5 €
Meer dan 6 uur/ganse dag : 10 €

Warme maaltijd niet inbegrepen = 2,5 €

 We zijn erkend door Kind en Gezin, dus er wordt een fiscaal attest afgeleverd.  

Waar vind ik BKO Ter Meeren / Ter Biesten?