Organisaties

In de kolom aan de linkerzijde worden de organisaties vermeld die in de deelnemende gemeenten zijn gevestigd of actief zijn op het vlak van opvoedingsondersteuning. Inwoners van de deelnemende gemeenten kunnen ook voor opvoedingsvragen een beroep doen op deze organisaties. De verschillende organisaties, hun algemene werking maar ook hun aanbod op vlak van opvoedingsondersteuning worden beschreven; U vindt er ook de contactgegevens.