Kinderdagverblijf De Elfjes (Deinze)

Wat is het Kinderdagverblijf De Elfjes?

Ouders kunnen in de Elfjes terecht voor de opvang van hun kind. Zowel kinderen met een normale ontwikkeling als kinderen met een ontwikkelingsprobleem zijn welkom. Deze inclusieve kinderopvang is erkend door Kind en Gezin en wil door zijn project van wiegintegratie maximale ontplooiingskansen bieden aan alle kinderen.

Waarvoor kan je terecht in het Kinderdagverblijf De Elfjes?

We bieden elke werkdag van 7.30u tot 18.30u een kwalitatieve opvang met aandacht voor de specifieke noden van elk kind en zijn gezin. Voor de kinderen die gebruik maken van de opvang kunnen de ouders eveneens terecht met hun opvoedingsvragen. In geval van ontwikkelingsproblemen zijn er faciliteiten voor gespecialiseerd onderzoek en eventueel behandeling. In dat geval is er een nauwe samenwerking met de therapeutische equipe van het Revalidatiecentrum Ter Kouter.

Wie kan er allemaal een beroep doen op het Kinderdagverblijf De Elfjes?

De opvang richt zich naar alle kinderen van 0 tot 3 jaar.

Op welke manier neem ik best contact op met het Kinderdagverblijf De Elfjes?

Informatie of een afspraak kan telefonisch worden bekomen. U kan ook voor informatie terecht op de website van het kinderdagverblijf: www.elfjes.be. Vragen kunnen ook per mail worden gesteld (info@elfjes.be).

Wat kost de kinderopvang?

De tussenkomst van de ouders in de opvang wordt bepaald op basis van het gezinsinkomen en de gezinslast, volgens een tarief vastgelegd bij Ministerieel Besluit.

Hoe kunt u ons bereiken ?

Voor meer informatie kan u de website raadplegen : www.elfjes.be of kan contact opnemen via:
Telefoon : 09 / 380 88 68
Fax : 09 / 386 82 72
Via mail : info@elfjes.be
Aaltersesteenweg 2, 9800 Deinze

Situering van de organisatie op kaart
Informatie in de Sociale Kaart