Dienst Onthaalouders

Waarvoor kan je terecht bij de Dienst voor Onthaalouders ?


Je kan terecht bij de Dienst voor Onthaalouders voor dagopvang (van 0 tot 3 jaar) en buitenschoolse opvang (tot 12 jaar) bij onthaalouders.


De dienstverantwoordelijken proberen je te helpen met jouw opvangvraag en verwijzen, indien mogelijk, naar vrije plaatsen bij de onthaalouders. Onthaalouders bieden een kwalitatieve opvang: naast verzorging en geborgenheid stimuleren zij de kinderen in hun psychische en fysische ontwikkeling en leren ze de kinderen respectvol omgaan met elkaar. Dit gebeurt in een huiselijke sfeer.


Een onthaalouder kan maximum 4 voltijdse kinderen opvangen en samenwerkende onthaalouders 8 voltijdse kinderen. De dienstverantwoordelijken begeleiden de onthaalouders. De dienst Onthaalouders is erkend door Kind en Gezin.


Wie kan een beroep doen op de Dienst voor Onthaalouders?


Iedereen die dagopvang en buitenschoolse opvang zoekt en die door werk of andere omstandigheden zijn/haar kind niet zelf kan opvangen.


Hoeveel kost de opvang?


De prijs is wettelijk geregeld en wordt berekend op basis van het gezamelijk belastbaar gezinsinkomen. De betaling gebeurt maandelijks.  We kennen kortingen toe aan wie meerdere kinderen ten laste heeft en aan gezinnen met een meerling.


De Dienst voor Onthaalouders bezorgt je een fiscaal attest voor de werkelijk betaalde opvangdagen, beperkt tot een bepaald bedrag. 


Waar vind ik een Dienst voor Onthaalouders?


Deinze:      
Mouterijdreef 22
9800 Deinze
Tel. 09/381 96 90
Fax 09/381 68 59
Email: onthaalouders@deinze.be                                        


De Pinte:
Bommelstraat 33 bus 22
9840 De Pinte
Tel. 09/242 93 40-41
Email: leen.desmet@ocmwdepinte.be en karolien.claes@ocmwdepinte.be