Gezin en Scheiding

Waar kan ik als ouder terecht ,als ik nood heb aan informatie, advies over of hulp bij problemen binnen het gezin en bij scheiding? bvb als ik vragen heb over

  • de bezoekregeling,
  • de vreemde verhalen die mijn kind vertelt nadat hij op bezoek is geweest bij mijn ex
  • mijn kind zijn vader / moeder mist,
  • mijn kind kwaad op mij is omdat wij gescheiden zijn
  • hij niet aanvaardt dat mijn partner naast mij zit,
  • hij absoluut niet overeenkomt met de kinderen van mijn huidge partner
  • ik het niet eens ben met de opvoedingsprincipes van mij ex - partner,
  • enz…

Selecteer de leeftijd van uw kind: