Organisatiestructuur

Binnen Opvoedingspunt onderscheiden we de volgende structuren:


 De ONDERSTEUNINGSTRUCTUUR wordt verzekerd door het Regionaal Welzijnsoverleg en het Provinciaal Steunpunt Opvoedingsondersteuning Oost-Vlaanderen.


 De INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING is georganiseerd in:
De Regionale Stuurgroep.
De Stuurgroep is het beleidsorgaan van het samenwerkingsinitiatief. De deelnemende gemeenten zijn vertegenwoordigd in deze Stuurgroep. De taken en samenstelling van de Stuurgroep zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst tussen de betrokken partijen.
De Stuurgroep komt samen op uitnodiging van het Regionaal Welzijnsoverleg.
 
Het Netwerk Opvoedingspunters.
Het Netwerk Opvoedingspunters bestaat uit de opvoedingspunters van Deinze, De Pinte, Nazareth en Nevele. Het Netwerk wordt bij de concrete werking bijgestaan door de Gezinsbond. In dit overleg wisselen deskundigen op het vlak van opvoedingsondersteuning hun kennis en ervaring uit. De taken en samenstelling van dit netwerk zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst tussen de betrokken partijen.

Opvoedingspunt is een SAMENWERKINGSVERBAND:
OCMW De Pinte
Stad Deinze
OCMW Nazareth
OCMW Nevele
Provincie Oost-Vlaanderen
Welzijnsoverleg Regio Gent